Hoppa över navigering

Om Renishaw

”Apply innovation”

Renishaw är ett av världens ledande företag för konstruktions- och vetenskapsteknologi, med expertis inom precisionsmätning och hälsovård. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som används inom så olika användningsområden som tillverkning av jetmotorer och vindkraftverk, tandvård och hjärnkirurgi. Vi är också världsledande inom området additiv tillverkning (som också kallas metall-3D-utskrift), där det är det enda företaget i Storbritannien som konstruerar och tillverkar industriella maskiner som ”skriver ut” detaljer från metallpulver.

Renishaw-gruppen har i dag fler än 70 kontor i 35 länder, med ungefär 4 000 anställda i hela världen. Ungefär 2 600 personer är anställda i Storbritannien där företaget genomför det mesta av sin forskning och utveckling och sin tillverkning.

Relaterade dokument

  • Presentation:  Introduktion av Renishaw plc - räkenskapsår 2015-2016 Presentation: Introduktion av Renishaw plc - räkenskapsår 2015-2016

    En introduktion till Renishaw plc inklusive företagets ursprung, tillväxt, nuvarande verksamhet och framtida planer. Presentationen visar företagets förhållningssätt till FoU, tillverkningsexpertis, globala supportnätverk och dess engagemang för människor och innovation.